Jurnal TekstuReka

Berkaitan dengan adanya kemiripan nama jurnal ini dengan jurnal yang sudah ada, maka dibuatlah penyesuaian nama dari Tekstur menjadi TekstuReka, yaitu perpaduan antara Tekstur dan Reka(yasa). Ada beberapa alternatif nama lain yang tadinya juga diajukan, seperti Tekstur dan Rupa (wujud/ bentuk) tetapi diputuskan untuk menggunakan kata rekayasa, yang erat kaitannya dengan desain. perancangan. Sedangkan tekstur sendiri sudah erat kaitannya dengan benda. Demikianlah perubahan ini dilakukan agar untuk seterusnya dapat mencerminkan jurnal yang progresif dan tanggap dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman.