Vol 10, No 2 (2015)

Klorofil

DOI: https://doi.org/10.32502/jk.v10i2

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

Table of Contents

Articles

Haris Kriswantoro, Firdinan Wahyudi
PDF
58 – 62
Iis Naini, Minwal Minwal, Syafrullah Syafrullah
PDF
63 – 67
Bayu Segara, Heniyati Hawalid,, Yopie Moelyahadi
PDF
68 – 75
Imam Khotbawan, Heniyati Hawalid, R. Iin Siti Aminah
PDF
76 – 81
Firnawati Sakalena
PDF
82 – 89
Maida Nora, Nurbaiti Amir, R. Iin Siti Aminah
PDF
90 – 92
Nining Dwi Ningsih, Neni Marlina, Erni Hawayanti
PDF
93 – 100
Mettarida Malau, Nurbaiti Amir, Syafrullah Syafrullah
PDF
101 – 105
Bambang Karya, Heniyati Hawalid, Erni Hawayanti
PDF
106 – 110
Sumini Sumini, Siti Herlinda, Chandra Irsan Irsan
PDF
111 – 117